Voor 2021 wensen wij jou en je naasten eerst en vooral een goede gezondheid. We wensen je ook de kracht toe om de moeilijke momenten te overwinnen, de warmte om er te zijn voor diegenen die het moeilijk hebben en de creativiteit in het zoeken naar oplossingen om het menselijk contact aan te houden.

Zorg goed voor jezelf en je naasten. Laat ons samen van 2021 een beter jaar maken.