Gentenaar Stijn De Roo legt vandaag de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Hij vervangt Vincent Van Peteghem, die federaal minister werd. In het Vlaams parlement zal Stijn de commissie Algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en de commissie voor Economie en werk volgen. “Het is een unieke kans, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid.

Stijn is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Stijn is ingenieur van opleiding en ging met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij  respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op. “Het is een unieke kans voor mij, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb enorm veel goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid. “Ik heb de voorbije jaren veel ervaring opgedaan, die ik verder graag ten dienste stel van de maatschappij via mijn politiek engagement.”

Gentse stem in het Vlaams parlement

Stijn is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor CD&V in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen. “Ik wil zorgen voor een sterke link tussen Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar ik wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.”

Stijn wordt in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en plaatsvervangend lid in de commissie voor economie, werk, sociale economie, wetenschap en innovatie. Daarnaast zal hij initiatieven nemen in de lijn met zijn professionele ervaring, o.a. binnen de thema’s landbouw, milieu, plattelands- en stedenbeleid en jeugd.