CD&V-Kamerlid Leen Dierick pleit voor een Europees kwaliteitslabel voor webshops. Dat doet het Oost-Vlaamse Kamerlid naar aanleiding van de sterke toename (29%) van het aantal meldingen van internetfraude in 2019. Deze stijging blijkt uit cijfers die het Kamerlid opvroeg bij Minister van Werk en Consumentenzaken Nathalie Muylle. Vooral particulieren zijn het laatste jaar slachtoffer geweest van online oplichting.

“Consumenten moeten zorgeloos online aankopen kunnen doen. Zeker in coronatijden wordt nu vooral online geshopt. Maar vaak missen particulieren een eenduidige referentie voor de betrouwbaarheid van een webshop. Een kwaliteitslabel uitgereikt door de FOD Economie moet die kwaliteitsgarantie bieden. Het is aan de overheid om de criteria op te stellen en de audits uit te voeren. Zij moet het voortouw nemen in de strijd tegen malafide webshops”, zegt Leen Dierick, die hierover al een resolutie neerlegde in het parlement. 

Het Meldpunt van de FOD Economie ontvangt steeds meer meldingen rond internetfraude. In 2019 steeg het aantal meldingen (9.142) met maar liefst 29% ten opzicht van het jaar daarvoor. De stijging was het sterkst bij particulieren. De vijf meest voorkomende klachten waren frauduleuze praktijken, ongevraagde reclame, niet geleverde goederen of diensten, inbreuk tegen de gegevensbescherming en ongevraagde levering van goederen of diensten. Bijna alle klachten die binnenkomen op het Meldpunt worden doorgestuurd naar de economische inspectie. Dierick roept ondernemingen en particulieren om internetfraude consequent te melden. 

Wat betreft het aantal binnenkomende klachten omtrent namaakwebshops is een stijging waar te nemen met 3,3%. Sinds 2015 kwamen er 2.781 klachten binnen, waarvan 390 in 2018 en 403 in 2019. Eind maart 2020 zijn er reeds 13 proces-verbalen uitgeschreven ten aanzien van namaakwebshops. Dat is al iets meer dan de helft van het aantal proces-verbalen die in 2019 werden opgemaakt. Sinds 2015 werden er reeds 8.858 namaakwebshops gesloten door de Economische Inspectie en de Douane. Dierick roept op om blijvend aandacht te besteden aan het opsporen, sluiten en verbaliseren van namaakwebshops. Zeker in deze coronatijden, waarin mensen genoodzaakt worden om hun aankopen vooral online te doen. 

“Preventie is cruciaal bij het bestrijden van malafide webshops”, aldus de Dendermondse. “Ik pleit voor een betrouwbaarheidslabel voor online retailers, zodat de consument een duidelijke referentie heeft en zonder zorgen online aankopen kan doen. Dit vereist een permanente screening van de webshops. Op die manier krijgen we ook een beter beeld van de aard en omvang van het probleem van internetfraude en malafide webshops.” 

Leen Dierick wil met dit voorstel een bijdrage leveren aan de strijd tegen internetfraude en namaakgoederen. “Minister Muylle levert uitstekend werk op dit vlak. Ik verwijs graag naar haar pro-actievere aanpak om frauduleuze domeinregistraties sneller te detecteren en af te sluiten. Maar er is nog veel werk aan de winkel en daar wil ik als volksvertegenwoordiger mijn steentje aan bijdragen.” 

  • Consumentenzaken