CD&V Oost-Vlaanderen is in goede handen!

Ondervoorzitters Trees Van Eykeren en Emiel Desimpel komen het team van provinciaal voorzitter Jan Vermeulen versterken.